تصویر انبار خود راهرو

سیستم انبارش خودراهرو چیست؟

ایـن سیسـتم قفسـه بندی ضمـن قابلیـت نگهـداری بارهـای واحـد در طبقات، امکان گذاشـت و برداشـت بـار از طریـق ورود لیفتراک به کانالهـای قفسـه بندی را فراهـم می‌کنـد. ویژگـی اصلـی این سیسـتم که آن را از سـایر سیسـتم های نگهـداری متمایز میسـازد، حذف راهروهـای اضافـی و اسـتفاده 75 %از فضـای انبـار اسـت کـه ایـن امـر باعـث…

خودساله اجرا شده توسط مهند

خودسوله چیست ؟

ساخت خودسوله باکمک سیسـتم خودسـوله، یـک راه حـل ویـژه و بـا صرفه جویـی بسـیار زیاد بـرای صنایعی اسـت که بدون سـاخت سـوله و صرفا نگهـداری تصمیـم بـه ایجـاد انبارهـای خـود دارند. این سیسـتم، در واقـع یک پالت راک مخصوص اسـت که سـازه آن توان تحمـل بارهای سـقف و دیـوار را دارا میباشـد. بـه طوریکـه عملا…

انواع قفسه بندی انبار

قفسه بندی، بهترین و پرکاربردترین نوع قفسه های انبار

  انتخاب سیستم ذخیره‌سازی و قفسه بندی یکی از اولین اقداماتی است که باید برای ایجاد یک انبار سازمان‌یافته انجام شود. طبیعتاً، این تصمیم جزو یکی از تصمیمات دشوار است زیرا سیستم‌های ذخیره‌سازی انبار جزو سرمایه‌های بزرگی است که بسته به نوع طراحی و نحوه قرارگیری آن در فرآیندهای انبار شما، می‌تواند به توان شما…

ساخت انبار هوشمند و مکانیزه

طراحی انبار شرکت ها و کسب و کار ها برای ذخیره سازی کالاهای خود نیازمند انبار هستند. تا ضمن انبار کردن کالاهایی که از خطوط تولید یا مراکز توزیع تامین می کنند در هنگام ارسال کالا به مصرف کننده با مشکل مواجه نشوند؛ و در صورت نوسان قیمت و یا کمبود کالا با چالش مواجه…

لجستیک مواد غذایی

مکانیزاسیون در زنجیره تامین مواد غذایی

استفاده و کاربرد فناوری و مکانیزاسیون در زنجیره تامین مواد غذایی نه تنها فواید بسیاری دارد بلکه به عنوان یک ضرورت می باشد. صنایع غذایی و آشامیدنی در بهترین زمان نیز با چالش هایی روبرو هستند تهیه غذای تازه از مزارع ، ارسال به مراکز توزیع ، ارسال به مشتریان، تقاضا متغییر مصرف کننده و……

تجهیزات انبار هوشمند

تجهیزات انبار که کارایی را به حداکثر می رسانند. حفظ یک کارایی موثر و مولد به دلیل نوسانات تقاضا ، اغلب می تواند مانند یک هدف متحرک احساس شود. موضوع کار و تکنولوژی در حال پیشرفت. تجهیزات اپراتورهای شما ممکن است به خاطر طراحی چیدمان نا مناسب، موانع زیادی که در سطح انبار هستند یا…

ساخت انبار هوشمند

لجستیک درون بنگاهی ساخت انبار و زنجیره تامین مهند ویژگی های خاصی را برای موجودی انبار و سازی گاری پیشنهاد می دهد که شما را قادر می سازد تغییرات کارآمد را مدیریت کنید. ما همه نیازمندی های تغییرات مناسب شما را می دانیم. با سیستم مدیریت و هوشمنسازی انبار مهند شما یک انعطاف بسیار بالا…

ساخت انبار

طراحی انبار هر صنعت با توجه به نیاز های خود طراحی انبار و ساخت انبار متناسب با فعالیت خود نیاز دارد که شاید نتواند از انبار های موجود استفاده کند.  یا در صورت استفاده ویژگی های مناسب را نداشته باشد. با شنیده شدن نام انبار ذهن ما به سمت سوله های بزرگ پر از پالت…

استفاده از ربات های chuck در انبار

  عنوان مقاله: How mobile robots empower the workforce برگردان: محمود عبدی تبار (کارشناس شرکت مهند) تحویل سریع دقیق و با یک قیمت رقابتی سفارش مشتریان باعث جذب مشتریان به خرده فروشان می شود. Office Depot به عنوان یکی از بزرگترین تامین کننده های شرکتی در بازار ایالات متحده روزانه ششصد هزار سفارش را بسته…

مزایای انبارمکانیزه و هوشمند

وقتی مدیریت انبار یا مرکز توزیع با فرایند ها و محصولات گوناگون تاثیری بر روی عملیات انبار دارد که منجر به کیفیت بهتری می شود. برای بهره وری بیشتر انبارهای شرکت های بزرگ با استفاده از تکنولوژی و نرم افزار، مکانیزه کردن فرایند های خود را شروع کرده اند. یکی از اهداف طلایی هوشمندسازی انبار…