طراحی، ساخت و مکانیزاسیون انبار

همانطور که می دانید انبار یکی از قسمت های بسیار مهم شرکت ها و کسب و کار ها می باشد. اهمیت انبار باعث توجه ویژه به طراحی، ساخت و اجرای مکانیزاسیون می شود. حجم ورودی و خروج کالا و عملیات انبار داری  باید هماهنگ با دیگر قسمت های شرکت باشد تا حرکت در مسیر اهداف…

جهت مکانیزه کردن انبار خود تعلل نکنید

جهت مکانیزه کردن انبار خود تعلل نکنید وقتی که در شرایطی قرار می گیریم که هیچ چیز در آن قابل پیش بینی نیست، نیاز به انبارهای مکانیره بیشتر نمایان می شود. سازگاری با قوانین فاصله گذاری اجتماعی، فشار توزیع حجم بالای مواد ضروری، بهبود کیفیت دورکاری اهداف و موانعی هستند که شرکت ها برای رسیدن…

بزرگترین ضعف های اجرایی خود را بشناسید

محدودیت های کسب و کار و نیروی کار, رشد تجارت الکترونیک , تحول دیجیتال و انجام ردیابی بهتر یکی از موضوعات اصلی اجستیک و زنجیره تامین می باشد. با شیوع همه گیری کرونا ( که یک شکاف در زنجیره تامین و نیازهایی مانند فاصله اجتماعی محل کاربوجود آورد) بیش از پیش شتاب گرفت. ناگهان مدیران…

طرح هایی برای سازمان دهی انبار مکانیزه

عنوان مقاله: Warehouse Organization Ideas برگردان: محمود عبدی تبار (کارشناس شرکت مهند) به عنوان یک مدیر یا مسئول اجرایی انبار شما باید تلاش کنید برای بافزایش توان عملیاتی انبار موارد زیر را انجام دهید: انبار خود را منظم تر کنید. سازمان دهی کلید موفقیت یا ماندگاری یک شرکت است. انبار را به عنوان فنداسیون کسب…

اجرای ایده آل پروژه های مکانیزاسیون انبار 

اجرای ایده آل پروژه های مکانیزاسیون انبار  عنوان مقاله: HOW TO GET BUY-IN FOR YOUR NEXT AUTOMATION PROJECT برگردان: محمود عبدی تبار (کارشناس شرکت مهند) به عنوان یک مدیر یا مسئول اجرایی انبار شما باید تلاش کنید تا این موارد را توامان انجام دهید: توان عملیاتی انبارتان را افزایش دهید، بهره وری را بهبود بخشید،…