لجستیک مواد غذایی

مکانیزاسیون در زنجیره تامین مواد غذایی

استفاده و کاربرد فناوری و مکانیزاسیون در زنجیره تامین مواد غذایی نه تنها فواید بسیاری دارد بلکه به عنوان یک ضرورت می باشد. صنایع غذایی و آشامیدنی در بهترین زمان نیز با چالش هایی روبرو هستند تهیه غذای تازه از مزارع ، ارسال به مراکز توزیع ، ارسال به مشتریان، تقاضا متغییر مصرف کننده و……